Low income apartments for rent in riverside ca
Mimpi bersetubuh dengan istri 4d togel
Minecraft old bow sound
Maari na nating isalin ang mga akdang banyaga batay sa panibagong pananaw na ang mundong ating tinuklas ay walang batayang matibay, atang bawat akdang pampanitikang ating isinasalin ay hindi na lamang natin isinasalin bilang panitikan ngisang wika o ng isang kultura, kundi bilang piraso ng pagkatao sa kasulukuyang panahon. Mabilis ang paglaganap ng mga akdang pampanitikan sa panahon ng Espanyol. Ang katutubong panitikan ng mga Pilipino ay nabihisan ng kulturang Espanyol at paksaing panrelihiyon. Mahigpit na gumapos ito sa puso't diwa ng mga unang Pilipino hanggang tuluyang sakupin at umabuso sa kapangyarihan ang mga nandayuhan.Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng Daigdig Banal na Kasulatan/Bibliya (Aramaic, Latin, Griyego, Hebreo) Koran mula Arabia (Arabic) Iliad at Odyssey ni Homer (Griyego) Mahabharata ng India (Sanskrit) Canterbury Tales ni Chaucer (Old English) Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe (Modern English) Divina Comedia ni Dante Alighieri (vulgar Italian)